Diverso Energy 

Een nieuwe kijk in een bijzondere wereld

Praktijk voor Multidisciplinaire Therapiën

Hier het verhaal van Raymond Rife Zoals je die op vele website’s tegen komt.

Royal Raymond Rife: ontdekker van de resonantietherapie

Rond 1920 heeft Dr. Royal Raymond Rife een van de belangrijkste ontdekkingen gedaan in de geschiedenis: hij bouwde de meest krachtige microscoop ooit gemaakt en was de eerste mens die een levend virus zag. Deze microscoop had een enorme verandering in de geneeskunde kunnen veroorzaken. De microscoop van Rife kon namelijk virussen en bacterieën levensgroot zichtbaar maken. Uitzonderlijk was dat de biologische processen daarbij te volgen waren. Dit in tegenstelling tot een elektronenmicroscoop, waaronder al het leven direct dood gaat. Dr. Rife heeft 14 prijzen gewonnen voor wetenschappelijke ontdekkingen en ontving ook een honoraire medische graad van de Universiteit van Heidelberg voor zijn werk in de bacteriologie.

 

Royal Rife ontdekt polymorfe bacterieën

Met het gebruik van zijn microscoop ontdekte Rife processen die niet eerder in de geneeskunde beschreven waren: polymorfe bacterieën die verschillende verschijningsvormen aan konden nemen. Rife beschreef vier verschillende verschijningsvormen. Later werd een van deze verschijningsvormen, door een andere onderzoeker genaamd Wilhelm Reich, de T-Baccilli genoemd. Deze T-Baccilli zouden gewone menselijke cellen kunnen transformeren naar kankercellen. Een revolutionaire ontdekking: bacterieën die kanker veroorzaken.

 

Dr Rife ontdekte een manier om selectief virussen en bacterieen uit te roeien in het lichaam. Hij ontdekte dat elk virus en elke bacterie een eigen levensfrequentie heeft. Deze frequenties heeft hij in kaart gebracht. Vervolgens ontdekte Rife dat je energie met deze frequentie het lichaam in kunt sturen. Met als gevolgd dat de betreffende bacterie of virus gaat resoneren en net als een glas bij de juiste toonhoogte, uit elkaar knalt. Al zeer snel boekte hij succes met het bestrijden van de T-baccilli, Lyme en  kanker. En ook bij andere virussen en bacterieen werkte dit principe perfect. 

De resonantietherapie was geboren.


Royal Rife en zijn onderzoek naar kanker

In een onderzoek onder 16 terminale kankerpatienten die behandeld werden met de frequentie van de kankerbacterie, de T-baccilli, werd volgens Rife een 100% succespercentage behaald. Een fenomenaal resultaat, dat niet onopgemerkt bleef. Er werd niet veel later een banket gehouden waar vele vooraanstaande artsen en onderzoekers uit de Verenigde Staten aanwezig waren. Zij toostten samen op ‘het einde van alle ziekten’.

 

Royal Rife in de doofpot

Korte tijd hierna zijn Rife's bevindingen weggemoffeld en is hij voor gek uitgemaakt. Hoewel hij zijn bevindingen makkelijk wetenschappelijk kon bewijzen, werd er door andere onderzoekers geweigerd om door zijn microscoop te kijken. De rest van zijn leven werd Rife tegengewerkt.

 

Herontdekking van het werk van Royal Rife

In de jaren 80 ontstond er hernieuwde belangstelling voor het werk van Rife, onder andere door Barry Lynes die het boek "the cancer cure that worked" schreef. Sindsdien wordt op verschillende plekken in de wereld weer onderzoek gedaan naar de frequencies van Rife en de bevindingen van Rife en die van andere wetenschappers zoals George Lakhovsky, Hulda Clark, Nikola Tesla en Wilhelm Reich.

 

Werkingsmechanisme

Dr. Rife  (1888 – 1971) heeft ontdekt dat elk ziekte veroorzakend micro-organisme een frequentierange heeft waarin het kan worden vernietigd, dit is het ‘window of vulnerability’. De Rife frequenties zijn de primaire hoge frequenties die invloed uitoefenen op deze frequentierange, zodat het ziekteveroorzakende micro-organisme wordt vernietigd. De frequenties worden toegediend via elektroden. Via de huid worden de frequenties het lichaam in geleid, waarna ze vervolgens de cellen bereiken. Alleen de cellen van de betreffende frequentierange reageren op dit signaal, waardoor alleen de ziekte-verwekkende organismen worden aangepakt en de gezonde cellen behouden blijven.

 

Na vele jaren werk ontdekte hij de frequentie die specifieke virussen, zoals herpes-polio-spinale meningitis, tetanus, griep en van een groot aantal andere ziekten, kon vernietigen. Gebleken is, dat resonantie therapie de cellen en het immuunsysteem weer kan opbouwen, zodat de gezondheid weer toe kan nemen. In samenwerking met de reguliere geneeskunde of andere, zoals bijvoorbeeld het gebruik van homeopathische kruiden enz., kan dat het genezingsproces bespoedigd en versterkt worden.

 

De resonantie therapie is afkomstig van de wetenschappers Wilhelm Reich, George Lakhovsky, Nikola Tesla, Hulda Clark, Antoine Priore en Royal Raymond Rife. Alle pioniers in “electro-medicin” hebben geleden onder zware tegenwerking van de reguliere medische wetenschap en de overheid en dit soms zelfs met de dood moeten bekopen.

Lakhovsky, van oorsprong een Russische wetenschapper, ging er vanuit dat elke cel in het lichaam een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de resonantiefrequentie van de betreffende cellen lager. Bied je dan het lichaam een breed spectrum aan frequenties aan, waarin m.n. ook de harmonische trillingen zijn opgenomen, dan is de beschadigde of zieke cel in staat zijn eigen frequentie te ontvangen om zodoende weer in de eigen resonantie-frequentie te kunnen gaan resoneren, waardoor kan de cel gaan regenereren. En mogelijk herstel inzet.


 

Bij de Frequentie-therapie worden de Rife-frequenties doorgegeven worden via de computer met rand apparatuur

 

Bij Frequentie-therapie worden de frequenties niet gebruikt om schadelijke micro-organismen te verwijderen, maar om het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

 Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij een medische specialist, arts of dokter. Wij stellen geen diagnose, en genezen geen ziektes! Alle informatie is zorgvuldig samengesteld. Wij streven ernaar om de info up to date te houden. Diverso Energy is echter nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie/diensten en/of het wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling zonder advies van je behandelend arts of specialist. 

Copyright © Diverso Energy 2023 

 Frequentie Therapie,

 Raymond Rife Therapie 

Valt buiten het NIBIG, 

en is volledig voor eigen risico!